دکتر ماندانا زندیان

Persian Cultural Center Of Atlanta Presents  نقش زنان داستان نویس در تحولات داستان مدرن در ایراندکتر ماندانا زندیان Friday, May 21, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق آمریکاLink

Read More →

نمایش فیلم مستند

Persian Cultural Center Of Atlanta Presentsنمایش فیلم مستند صدای دوم Tuesday, May 18, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق آمریکاLink

Read More →

Dr. Ekhtiar’s Lecture

Read More →

Ms. Davoudi Moghadam’s Lecture

Persian Cultural Center Of Atlanta Presents  نگاهی گذرا بر سیر تحول شعر کودک در ایرانفهیمه داودی مقدم Tuesday, May 11, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق آمریکاLink

Read More →

Dr. Sarshar’s Lecture

Persian Cultural Center Of Atlanta Presentsسندرم مجموعه داری : سیر وسلوکی در یک مجموعه خصوصی از هنر مدرن ایراندکتر هومن سرشار   Friday, May 7, 2021 …

Read More →

پرینوش صنیعی

Persian Cultural Center Of Atlanta Presents داستان خسرو و شیرین به روایت نظامی گنجوی(قسمت چهارم و آخر )پرینوش صنیعیTuesday, May 4, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق آمریکاLink

Read More →

Dr. Mortazavi’s Lecture

Persian Cultural Center Of Atlanta Presentsزوال عقل و از دست دادن حافظه دکتر شروین مرتضوی   Tuesday, May 4, 2021 12:00 PM [EST]به وقت شرق آمریکاLink

Read More →

Dr. Daryaee’s Lecture

Persian Cultural Center Of Atlanta Presentمشک و یاسمن: اهمیت بو در تاریخ و تمدن ایران باستاندکتر تورج دریایی  Friday, April 30, 2021 7:30 PM [EST]به وقت …

Read More →

داستان خسرو و شیرین به روایت نظامی گنجوی قسمت سوم

Persian Cultural Center Of Atlanta Presents داستان خسرو و شیرین به روایت نظامی گنجوی(قسمت سوم )پرینوش صنیعیTuesday, April 27, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق آمریکاLink

Read More →

Immigration Rights & Racial Justice

PROFESSIONAL ORGANIZATION OF IRANIAN AMERICANSPERSIAN CULTURAL CENTER OF ATLANTAPERSIAN CULTURAL CENTER OF SAN DIEGORACISM AWARENESS PROJECTPROUDLY PRESENTIMMIGRANT RIGHTS & RACIAL JUSTICEPAST AND PRESENTA PANEL DISCUSSIONSaturday, April …

Read More →

نمایش فیلم مستند بزم رزم

Persian Cultural Center Of Atlanta Presents نمایش فیلم مستند بزم رزموحید حسینی  Tuesday, April 20, 20217:30 PM [EST]به وقت شرق آمریکاLink

Read More →

دکتر فاطمه کشاورز

Persian Cultural Center Of Atlanta Presentمولانا جلال الدین رومی دکتر فاطمه کشاورز  Friday, April 16, 2021 7:30 PM [EST]به وقت شرق آمریکاLink

Read More →

Welcome to Kanoon

We'd love for you to enjoy perks such as discounts. updates. and more! If you are a member, simply log in to enjoy these benefits! If not, we welcome you to register to gain the full Kanoon Experience!

Scroll to Top