کانون فرهنگی ایرانیان – آتلانتا

کانون فرهنگی ایرانیان آتلانتا  ( “کانون” )  نهادی است فرهنگی ، اجتماعی و غیر انتفاعی که به هیچ حزب ، جبهه و گروه خاصی وابسته نیست.


THERE IS NO UPCOMING EVENT NOW!


کانون فرهنگی ایرانیان آتلانتا  ( “کانون” )  نهادی است فرهنگی ، اجتماعی و غیر انتفاعی که به هیچ حزب ، جبهه و گروه خاصی وابسته نیست. کانون  به مثابه نهادی دمکراتیک آزادی عقیده و بیان را برای همه شرکت کنندگان در برنامه های خود برسمیت میشناسد ، از تنوع عقاید که با رعایت احترام به نظرات دیگر ابراز شود استقبال میکند ولی هر نوع تبلیغ سیاسی ، سازمانی ، مذهبی و نژادی را اکیدا مغایر اصول و اهداف حود میداند

درباره جامعه ایرانی آتلانتا

مرکز جامعه ایرانی آتلانتا (که پس از آن به عنوان کانون شناخته می شود)، در سال ۱۹۸۹ تاسیس شد، کانون یک سازمان غیر انتفاعی فرهنگی و اجتماعی است که به هیچ حزبی، جبهه یا گروه خاص وابسته نیست.

ماموریت ما

مأموریت مرکز فرهنگی ایرانیان آتلانتا این است که ارتقاء ادغام اجتماعی و فرهنگی ایرانیان-آمریکایی، دیگر جوامع سخنرانی فارسی و جوامع محلی را به جامعۀ آمریکایی تبدیل کند.

دیدگاه ما

هدف اصلی مرکز فرهنگی ایران تقویت همبستگی بین ایرانیان، ترویج فرهنگ، هنر، ادبیات ایران و دفاع از ایرانیان و افراد ایرانی تبار در زیر مجسمه های ایالات متحده است. برای رسیدن به این اهداف، تمرکز اصلی ما بر روی دو دسته گسترده: فرهنگی و اجتماعی قرار خواهد گرفت.

ارزش ما

ما به آموزش حقوق و مسئولیت های شهروندی در یک دموکراسی و همچنین قوانین و پاداش کارآفرینی اعتقاد داریم؛ چرا که آنها مولفه های کلیدی موفقیت ما به عنوان یک جامعه هستند.

یک خانه دور از خانه


رویدادهای آیندهبه جامعه ما بپیوندید

به مرکز فرهنگی ایران مراجعه کنید و از تمام برنامه ها و مزایا از جمله تخفیف های عمده بسیاری از ارائه دهندگان خدمات لذت ببرید. عضویت کانون می تواند از طریق کارت های اعتباری یا پرداخت های ماهانه پرداخت شود.

عضویت دانشجویی
۳ دلار /ماهیانه
 • تا ۵۰ درصد تخفیف در رویدادهای هفتگی کانون
 • اهدای کمک مالی برای اهداف مالیاتی
 • دعوت به برنامه های جوانان کانون
عضویت فردی
۵ دلار /ماهیانه
 • تا ۵۰ درصد تخفیف در رویدادهای هفتگی کانون
 • اهدای کمک مالی برای اهداف مالیاتی
 • دعوت به برنامه های جوانان کانون
عضویت خانوادگی
۱۰ دلار /ماهیانه
 • تا ۵۰ درصد تخفیف در رویدادهای هفتگی کانون
 • اهدای کمک مالی برای اهداف مالیاتی
 • دعوت به برنامه های جوانان کانون
عضویت شرکتی
۱۰۰ دلار /ماهیانه
 • تا ۵۰ درصد تخفیف در رویدادهای هفتگی کانون
 • اهدای کمک مالی برای اهداف مالیاتی
 • دعوت به برنامه های جوانان کانون

گروه رقص ایرانی آتلانتاآخرین اخبار

 • Join the Persian cultural center of Atlanta senior citizen center, something from the past, for today, looking to t… https://t.co/d3P5Y2omF7
 • Thursday Apr 25 - 5:20pm

برای دریافت اطلاعات بیشتر شما می توانید با تلفن تماس گرفتن یا از طریق پست الکترونیکی از خبرنامه ی ما جویا شوید. همچنین خوشحال میشویم که شما را در یکی از خدمات آخر هفته ما بپیوندید. این مکان دوستانه برای اعضای جدید است.