در تماس باشید

کانون فرهنگی ایرانیان آتلانتا (کانون) نهادی است فرهنگی ، اجتماعی و غیر انتفاعی که به هیچ حزب، جبهه و گروه خاصی وابسته نیست. کانون به مثابه نهادی دمکراتیک آزادی عقیده و بیان را برای همه شرکت کنندگان در برنامه های خود برسمیت میشناسد، از تنوع عقاید که با رعایت احترام به نظرات دیگر ابراز شود استقبال میکند ولی هر نوع تبلیغ سیاسی، سازمانی، مذهبی و نژادی را اکیدا مغایر اصول و اهداف خود میداند.

تلفن
ایمیل
آدرس

ایالت جورجیا, کشور آمریکا

در تماس باشید

به ما پیام دهید

به بالای صفحه بردن