کمکهای مالی

به ما کمک کنید تا منابع بیشتری را برای جامعه خود فراهم کنیم.

کمک های ماهانه

کانون بسته های اهدای ماهانه زیر را به اهدا کنندگان اعضا ارائه می دهد. هدیه شما به کانون میتواند حتی برای شما ناچیز باشد ولی تغییرات بزرگی را در جاده کانون ایرانیان ایجاد می کند.
اهدای ماهانه
به بالای صفحه بردن