دکتر شیلا صفرپور

تاریخ رویداد:

مارس 28, 2023

زمان رویداد:

7:30 ب.ظ

محل برگزاری رویداد:

Persian Cultural Center Of Atlanta Presents

بهار و تابستان در ادبیات فارسی
دکتر شیلا صفرپور
Tuesday, March 28, 2023
7:30 PM [EST]
Eastern Time
Link

توسط: کانون

    جزئیات برنامه رویداد

    • مارس 28, 2023 7:30 ب.ظ
    Share This Events:
    تقویم را اضافه کنید
    پیمایش به بالا