Dr. Parsinejad’s Lecture

Dr Shafee Lecture

تاریخ رویداد:

اکتبر 27, 2020

زمان رویداد:

7:01 ب.ظ

محل برگزاری رویداد:

Virtual

Persian Cultural Center Of Atlanta Presents

دکتر ایرج پارسی نژاد 

مروری بر زندگی و آثار دکتر شفیعی کدکنی 

Tuesday, October 27, 2020
7:00 PM [EST]
به وقت شرق آمریکا
Link

محل برگزاری رویداد:

توسط: کانون

  • Virtual

جزئیات برنامه رویداد

  • اکتبر 27, 2020
    7:01 ب.ظ - 9:30 ب.ظ
Share This Events:
تقویم را اضافه کنید
به بالای صفحه بردن