لیست عضویت ها

ماهیانه

سالیانه

عضویت فردی و خانوادگی

برنز

$ 5 ماهیانه
عضویت برنز ایی خانواده
 • ورود رایگان به رویدادهای هفتگی کانون
 • ۱۵% تخفیف برای تمامی اجاره ها و کلاس ها
 • Access is valid for 1 member
 • X
 • X
 • X
 • X

نقره

$ 10 ماهیانه
عضویت نقره ایی خانواده
 • ورود رایگان به رویدادهای هفتگی کانون
 • ۱۵% تخفیف برای تمامی اجاره ها و کلاس ها
 • دسترسی برای حداکثر ۴ عضو یک خانواده معتبر است
 • X
 • X
 • X
 • X

طلا

$ 100 ماهیانه
عضویت طلایی خانواده
 • ورود رایگان به کلیه مجالس هفتگی کانون در صورت برگزاری
 • Will list the names in designated area as Platinum members
 • One Free tickets to all concerts organized by Kanoon
 • 50% discount for one person on the use of all classes offered
 • Receive donation receipt for tax purposes
 • Use the event Hall two times/year & 25% discount for rentals
 • دسترسی برای حداکثر ۴ عضو یک خانواده معتبر است

عضویت شرکتی

برنز

$ 25 ماهیانه
عضویت برنز شرکتی
 • Set up a link on Kanoon website
 • 20% discount for the use of Kanoon
 • Leave cards on the Kanoon desk for members to see and pick.
 • ورود رایگان به کلیه مجالس هفتگی کانون در صورت برگزاری
 • Receive donation receipt for tax purposes
 • دسترسی برای حداکثر ۴ عضو یک خانواده معتبر است
 • X
 • X

طلا

$ 100 ماهیانه
عضویت طلایی شرکتی
 • ۲۵% تخفیف در کلیه اجاره ها و کلاس ها
 • می توانید لوگوی خود را در سایت کانون داشته باشید
 • لوگوی خود در خبرنامه های هفتگی گنجانده خواهد شد
 • They can use the event Hall two times/year (four hours each) and 25% discount for more rentals
 • They can have business cards at Kanoon for members to see and pick
 • ورود رایگان به کلیه مجالس هفتگی کانون در صورت برگزاری
 • Receive donation receipt for tax purposes
 • دسترسی برای حداکثر ۴ عضو یک خانواده معتبر است
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن