پکیج شخصی

$ 5 ماهیانه
عضویت شخصی
 • بدون وقفه تبلیغات از وب سایت فرهنگسرا
 • دسترسی به جستجوی شغل منحصر به فرد در کانون
 • دسترسی برای حداکثر ۱ عضو یک خانواده معتبر است
 • دسترسی به خبرنامه کانون
 • ۱۰٪ تخفیف در کلیه رویدادهای آینده

پکیج خانوادگی

$ 10 ماهیانه
عضویت خانوادگی
 • بدون وقفه تبلیغات از وب سایت فرهنگسرا
 • دسترسی به جستجوی شغل منحصر به فرد در کانون
 • دسترسی برای حداکثر ۴ عضو یک خانواده معتبر است
 • دسترسی به خبرنامه کانون
 • ۱۵٪ تخفیف در کلیه رویدادهای آینده

پکیج شرکتی

$ 100 ماهیانه
عضویت شرکتی
 • بدون وقفه تبلیغات از وب سایت فرهنگسرا
 • دسترسی به جستجوی شغل منحصر به فرد در کانون
 • دسترسی برای حداکثر ۴ عضو یک خانواده معتبر است
 • دسترسی به خبرنامه کانون
 • ۲۰٪ تخفیف در کلیه رویدادهای آینده
به بالای صفحه بردن