کارنامه ما

از هندل گرفته تا گرشوین ، ما به شنوندگان خود یک رپرتوار موسیقی الكترونیكی ارائه می دهیم و سعی می كنیم به آنچه كه توجه می كنیم به قطعات كمتر شناخته شده توجه كنیم.

از ما حمایت کنید

برای پشتیبانی از گروه موسیقی که کانون برای شما فراهم کرده است, از کانون حمایت کنید تا بتواند موسیقی کانون را به همه افراد مغیم ایران در آمریکا به اشتراک بگذارد. مطمعا باشید که کمکهای مالی شما برای اعضای این گروه صرف خواهد شد، برای مثال برخی از این کمک های مالی شما، تخفیفی برای بچه های مدرسه این مجوعه هزینه مشود.

سود کنسرت ما

کنسرت منافع سالانه ما در تاریخ ۱۸ سپتامبر برگزار می شود. کلیه فروش های این کنسرت به خیریه اختصاص داده شده برای حمایت از کودکان با استعداد موسیقی در نامیبیا می رود.

به بالای صفحه بردن