مدرسه در کانون

مأموریت آموزشگاه زبان فارسی کانون فرهنگی ایرانیان آتلانتا، آموزش زبان فارسی و فرهنگی با بهترین کیفیت برای همه علاقه مندان در قسمت جورجیا، آتلانتا ارائه میدهد. ما از کودکان و بزرگسالان فارغ از مذهب ، جنسیت ، ملیت یا پیشینه قومی آنها استقبال می کنیم. هدف کانون حفظ و گرامی داشتن زبان و فرهنگ فارسی در عین حفظ و مرتبط بودن آن است.

کلاسهای زبان فارسی

کانون فرهنگی ایرانیان آتلانتا، جامعه متنوعی که به میراث ایران ارزش می دهد در آتلانتا فراهم میکند. کلاسهای زبان فارسی کانون تجربه یادگیری جذاب را برای ایرانیان آتلانتا درست کرده است، در حالی که کلاسهای غنی سازی کانون در عرصه هنر و فرهنگ ایرانی قرار می گیرند.کانون در تعطیلاتی مانند نوروز و یلدا همه سال ها برای اعضای خود جشن گرفته است.

If you have a love for children and a passion for teaching, we encourage you to apply for a teaching position at the Atlanta Persian School by submitting your resume.

Send us your resume

به بالای صفحه بردن